มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

มาตรการควบคุมในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผู้เดินทางที่เข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใกล้บ้านท่าน ดังนี้

กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย โทร.065-47232802. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด โทร.053-1502703. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง โทร.053-7147764. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 สันตาลเหลืองโทร.053-1666865. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 หัวฝาย โทร.053-170292

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่าน Line Officialสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1.สแกน QR Code หรือ แอดไลน์ ID : @124mlfgf

2.แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร ในช่องแชท ให้ไลน์ดึงข้อมูลเข้าระบบ

3.ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้าเขตเทศบาลนครเชียงราย

4.สังเกตอาการที่บ้าน ประเมินอาการ และรายงานอาการทุกวันจนครบ 14 วัน

5.ถ้ามีอาการผิดปกติ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ใกล้บ้าน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย(ศปก.ทน.ชร.) โทร.065-4723280