รมต.กระทรวงพาณิชย์ ปลุกกระแสผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือเข้าถึงการค้ายุคใหม่ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น

เมื่อวันที่15สิงหาคม2561 ที่โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา E-Commerce Big Bang  ให้ผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือเข้าถึงการค้ายุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการขยายตัวของอีคอมเมิร์ชแบบข้ามพรมแดน โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือกว่า 200 คน ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce Big Bang โดยเฉพาะการค้าแบบข้ามพรมแดนที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับตัวของการค้าอีคอมเมอร์ทั่วโลก

ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยสามารถอาศัยความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจุดประสงค์ที่สำคัญของการเรียนรู้กระทรวงพาณิชย์พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคเหนือโดยเฉพาะ SMEs และเกษตรกร ที่ผลิตสินค้าคุณภาพให้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมในการสนับสนุนการค้าออนไลน์ในทุกมิติอย่างเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อส่งเสริมระบบการค้าออนไลน์ไทยให้สามารถเข้าถึงชุมชนในชนบทตลอดจนพัฒนาสภาพแก่ชนบทให้เข้าถึงตลาดโลก”

ด้านนางจันทิรา ยิมเรวัตวิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นที่มีความสนใจในการขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพราะกรมส่ง เสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดช่องทางใหม่คือเว็บไซต์ ThaitradeShop ซึ่งเป็นบริการส่งเสริมการขายในรูปแบบค้าปลีกภายในประเทศ เว็บไซต์นี้จึงเปรียบเสมือนด่านแรกให้ผู้ประกอบการได้เปิดประสบการณ์ในการค้าออนไลน์พร้อมมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสมัครเป็นสมาชิกจนถึงการปิดการขาย และสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการส่ง ก็สามารถพัฒนาตัวเอง และต่อยอดไปสู่เว็บไซต์ Thaitrade.com ได้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในภาคเหนือขึ้นขายสินค้าบนเว็บไซต์ Thaitrade.com กว่า 1,210 ร้านค้า

โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและเชียงราย ประเภทสินค้าที่จำหน่ายได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรมฯลฯ ทั้งนี้กรมฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคเหนือ เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะสินค้าประเภทของขวัญของใช้ และของตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้และเซรามิค ซึ่งรวมเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงในตลาดออนไลน์ต่างประเทศ

 /////////////////////

 1,206 total views,  10 views today