สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นแก้ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 15 มิถุนายน2561  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อน   โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย 

 

 3,600 total views,  4 views today