เทศบาลนครเชียงรายฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงราย  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกฎหมายที่ประชาชน อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ปกป้องสิทธิ์ของตนเองและครอบครัว ลดความขัดแย้งในสังคม และเพื่อประโยชน์และความสงบสุขในชุมชน อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

 

 

 1,329 total views,  2 views today