เส้นทางพายุหมุนเขตร้อน 3 ลูก ไม่มีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยลักษณะอากาศประเทศไทย โดยอัปเดตสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อน ในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

ล่าสุด (เวลา 04.00น.) ในขณะนี้ มี 3 ลูก ลูกแรก พายุโซนร้อนรุนแรง “MUIFA” (ลูกที่ 12) มีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ ห่างจากประเทศไทยมาก ลูกที่ 2 พายุไต่ฝุ่น “เมอร์บก (MERBOK)” (ลูกที่ 13)และ ลูกที่ 3 พายุโซนร้อนรุนแรง “นันมาดอล (NANMADOL)” (ลูกที่ 14) พายุทั้ง 3 ลูก ไม่มีทิศทางเคลื่อนทางเคลื่อนตัวเขาสู่ประเทศไทย จึงไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

 35,222 total views,  2 views today