เทศบาลนครเชียงรายมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น   พร้อมมอบนโยบายแนวทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย และพบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษา   ณ หอประชุมพญามังราย  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 2,557 total views,  2 views today