“เฉลิมชัย”หนุน “อัศวินศิลปะ” ม.ราชภัฏเชียงรายปั้นคนรุ่นใหม่ ควัก 500,000 ประเดิมกองทุนอัศวินฯรับปากจะให้ไปจนนิรันดร์       

เมื่อวันที่ 13 กันยายน2561  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีฯ มร.ชร. พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯ อ.ดร.วรรณะ  รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ฯ ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง รองคณบดีฯ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วย อ.จักรกริช  ฉิมนอก ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  สาขาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. พร้อมคณาจารย์ในโปรแกรม ฯ รวม 5 คน ต้อนรับ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เชียงราย และ อ.สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย  ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการอัศวินศิลปะที่ทาง อ.เฉลิมชัย และ สมาคมขัวศิลปะ ให้การสนับสนุนในการให้ทุนนักศึกษาและพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะให้นักศึกษาในโปรแกรมศิลปะ มร.ชร. เป็นอัศวินศิลปะในอนาคต เพื่อเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของจังหวัดเชียงราย และ มร.ชร.ด้วย ฐานะที่เป็นเมืองศิลปิน ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อ  27 มิ.. 61  คณะผู้บริหารได้ไปพบกับ อ.เฉลิมชัย และทีมงานศิลปินแล้วที่วัดร่องขุ่นฯ

.เฉลิมชัย กล่าวว่าตนประสงค์จะส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนทางด้านศิลปกรรมที่มร.ชร.ทุกชั้นปีมีโอกาสได้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะเพื่อสืบทอดสืบทอดให้อยู่คู่เชียงรายต่อๆไป  จึงจัดตั้งเป็นโครงการอัศวินศิลปะขึ้นมา และให้ตั้งเป็นกองทุนอัศวินศิลปะไว้  โดยตนเองจะมอบให้ครั้งแรก 500,000 บาท เพื่อนำไปให้ทุนแก่นักศึกษา ปีละ 6 ทุน จนจบการศึกษา 4 ปี   ตามที่ทางโปรแกรมฯคัดเลือกเฟ้นหานักศึกษาที่มีฝีมือเพื่อมาส่งเสริมทุกวิถีทางให้เป็นอัศวินทางศิลปะต่อไป   และตนเองจะสนับสนุนเงินเป็นกองทุนนี้ตลอดไปจนชั่วนิรันดร  ตราบใดที่ยังมีการเปิดสอนด้านศิลปกรรม และยังมี มร.ชร.ตั้งอยู่คู่เชียงราย แม้ผมจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วในโลกนี้ ก็จะมีคณะกรรมการวัดร่องขุ่นและขัวศิลปะมาดูแลต่อไปศิลปินแห่งชาติเชียงรายกล่าวต่อที่ประชุม

ในขณะเดียวกันตนก็จะส่งนักศึกษาที่ได้รับทุนอัศวินศิลปะเหล่านี้เข้าประกวดงานศิลปะบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพด้วยในทุกๆปี ตนหวังว่าอย่างน้อยครั้งแรกจะต้องติด 1 ใน 10 ให้ได้ และค่อยพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆให้ไปถึง 1ใน 3 หรือ ชนะเลิศ ระดับประเทศ หรือเป็นอัศวินและเป็นฮีโร่ศิลปะไปเลยจะได้เป็นหน้าตา ของ มหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงรายของเราด้วย  ส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนและคนอื่นๆก็สามารถไปศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ทุกวันขัวศิลปะและวัดร่องขุ่นมีปัญหาเรื่องอะไร ไม่มีเงินซื้อ สี อุปกรณ์การเขียน หรือขาดเหลืออะไรไปหาได้ทุกวันเรายินดีเสมอเพราะที่นั่นจะเป็นห้องเรียนอีกแห่งที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้.เฉลิมชัยกล่าว

วันเดียวกัน อ.เฉลิมชัย และ อ.สุวิทย์ และทีมพร้อมคณาจารย์และผู้บริหารเดินทางไปชมงานศิลปะที่เป็นฝีมือของนักศึกษาฯที่ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. เพื่อพบกับนักศึกษาฯชั้น ปี ต่างๆและร่วมคัดเลือกผลงานนักศึกษาปีที่ 4 ที่สามารถส่งเข้าแข่งขันระดับชาติและนักศึกษา ปี อื่นๆที่เหมาะสมจะได้รับทุนและได้รับการส่งเสริมต่อไปตามโครงการฯนี้  อีกทั้งยังให้โอวาทให้แนวคิดกับนักศึกษาในด้านต่างๆที่จะพัฒนาตนเองที่จะเรียนรู้งานศิลปะเพื่อให้ประสบความสำเร็จในฃีวิตเพื่อชื่อเสียงตนเองและ มร.ชร.ด้วย โดยการพูดจาเป็นกันเองเหมือนพ่อกับลูกที่ให้โอวาทที่ต้องการเห็นอนาคตคนรุ่นใหม่เป็นศิลปินสายเลือดใหม่คู่จังหวัดเชียงรายให้สมกับเมืองศิลปิน ที่เป็นผลผลิตของ โปรแกรมศิลปกรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แห่งนี้

ด้าน อ.จักรกริช ฉิมนอก ประธานโปรแกรมฯ เปิดเผยว่า ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีฝีมือและเหมาะสมที่จะได้รับทุนอัศวินศิลปะของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แล้วจำนวน 7  ทุน (เดิมตั้งไว้ 6 ทุน) ชั้น ปีที่ 2-4  ดังนี้

 

ชั้นปี 4 1. ..สุภนิดา ใจปินตา 2. นายสุรชาติ อินทรา ชั้นปี 3 1. นายถีรวัฒน์ โชติสุภาพ  2. นายธีรนัย ปูชัย  ชั้นปี 2 ..ธัญลักษณ์ หอมนาน  2. นายพงศ์รวี อ่องสกุล  และ 3. ..ศรัณย์ภัทร จีระยา โดยทุนดังกล่าวจะให้การสนับสนุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ.จักรกริช  กล่าว

////

 4,370 total views,  4 views today