ใช้งานได้แล้ว แยกสัญญาณไฟ “ร่องปลาค้าว”

ใช้งานได้แล้ว แยกสัญญาณไฟ “ร่องปลาค้าว”

ถึงแม้จะเป็นวันหยุดราชการ 14 กรกฎาคม 2565 แต่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ที่มีหน้าที่รับผิดไม่ได้หยุด โดยเจ้าหน้าที่ กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย เร่งดำเนินการ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้น ให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จุดแยกร่องปลาค้าว ชุมชนร่องปลาค้าว เทศบาลนครเชียงราย ให้สามารถกลับใช้งานได้ตามปกติ