วันเด็กที่เทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นายเสรี บุญสุทธิ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -14.30 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ภายในงานมีกิจกรรมสุดครีเอทให้กับเด็กเด็กได้แสดงออก ตอบปัญหา รับของรางวัลมากมาย พร้อมชมการแสดงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กิจกรรมเล่นเกมส์นันทนาการมากมาย