มฟล.ลงนามความร่วมมือ บ.อินโนลีฟ พลัส จำกัด พัฒนาเครื่องสำอางจากกัญชง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมน้ำมันจากเมล็ดและสารสกัดจากกัญชง ท่ามกลางคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ที่ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ (เอดี1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

“การลงนามในเอ็มโอยูครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การร่วมวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในระบบเศรษฐกิจในระดับสูงทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ และความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นโอกาสสำคัญของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เอกชน” คณบดี กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท อินโนลีฟ จำกัด สนใจธุรกิจเกี่ยวข้องกับกัญชง กัญชา โดยสะสมประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในกัญชง กัญชา ผ่านการศึกษาวิจัยพัฒนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการดูงานในอเมริกาและยุโรป กลุ่มผู้ดำเนินงานมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจกัญชง กัญชา ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ในส่วนของระบบการปลูกนั้น มาจากการออกแบบของวิศวกรด้าน IoT ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ในระบบอัจฉริยะและระบบออโตเมชั่นสำหรับโรงเรือนแบบกรีนเฮ้าส์ และระบบโรงงานแบบปิด อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP 

 21,905 total views,  4 views today