เตือนผู้สมัคร อบจ.หากทำผิดส่อติดคุก-ถอนสิทธิ 20 ปี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย  นายรัชกฤช สถิรานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยกรรมการและนายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการ กกต.เชียงราย นายเทอดเกียรติ สุกใส ผู้อำนวยการ กกต.ประจำ อบจ.เชียงราย แถลงข่าวความคืบหน้าเตรียมการเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย และสมาชิก อบจ.เชียงราย จำนวน 36 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.เชียงราย จำนวน 3 คนและสมาชิก อบจ.เชียงราย จำนวน 158 คน  ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย  ซึ่งทาง กกต.ได้แจ้งถึงปฏิทินการปฏิบัติงานว่า จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดภายในเวลา 16.30 น.ของวันเดียวกันนี้ จากนั้นก็จะมีการประกาศกำนดหน่วยเลือกตั้งและดำเนินการไปจนถึงวันเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.2563 

นายสุคนธ์ กล่าวว่า หลังจากมีการรับรองผู้สมัครแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเปิดให้มีการหาเสียงเลือกตั้งกันได้ ซึ่งต้องแจ้งว่ารูปแบบในปัจจุบันแตกต่างออกไปจากอดีต โดยกรณีที่จะมีการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงหรือให้บุคคลภายนอกเข้าไปช่วยหาเสียงด้วยนั้น  ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าต่อ กกต.ก่อน ไม่ว่าบุคคลที่ไปช่วยหาเสียงจะมีตำแหน่งหน้าที่อื่นใดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ก็กำลังเป็นกรณีศึกษาเมื่อมีผู้ที่มีชื่อเสียงลงไปช่วยผู้สมัครนายก อบจ.ในพื้นที่ภาคใต้ จนเป็นข่าวคราวว่ามีการขออนุญาตหรือไม่ด้วย ส่วนการใช้สื่อเพื่อการหาเสียง ก็จะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ กกต.ได้รับทราบตามความเป็นจริง รวมทั้งสื่อท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งก็เชื่อว่าทางผู้สมัครก็จัดทำบัญชีรายจ่ายให้ตามลำดับ แต่กรณีสื่อของรัฐนั้นต้องใช้ความระมัดระวังสูงโดยเฉพาะความเสมอภาคเท่าเทียมกันของผู้สมัครด้วย

HP DeskJet 2333/2330 All-in-One Printer

“นอกจากนี้ปัจจุบัน กกต.กำลังตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อให้เข้าหลักกฎหมาย โดยกรณีของผู้สมัครที่ส่งหลักฐานประกอบแล้วพบว่า ทำให้คุณสมบัติไม่ครบถ้วนก็จะแยกเป็น 2 กรณี โดยกรณีแรกหากเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ส่งเอกสารไม่ครบ ฯลฯ ก็สามารถร้องต่อ กกต.ได้ภายใน 3 วันนับจากนี้ ฯลฯ และกรณีเป็นสาระสำคัญ เช่น ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาแต่กลับแจ้งว่าได้ไปใช้สิทธิมาแล้ว หรืออื่นๆ ฯลฯ ก็จะถูกตัดสิทธิออกจากการสมัครนอกจากนี้ยังจะถูกดำเนินคดีทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายการเลือกตั้งอีกด้วย ซึ่งกรณีกฎหมายการเลือกตั้งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำงปรับ และถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 20 ปีด้วยซึ่งถือว่าหนักมาก” นายสุคนธ์ กล่าว

ทางด้านนายเทอดเกียรติ กล่าวว่า ตามกำหนดการณ์แล้วการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อรับรองการได้รับสิทธิจะแล้วเสร็จในช่วงเย็นของวันนี้ แต่ล่าสุดทราบว่ามีผู้สมัครจำนวน 2 รายที่กำลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่โดย 1 ใน 2 พบความชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งล่าสุด โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครในระดับสมาชิก อบจ.เชียงราย ส่วนอีกคนหนึ่งกำลังตรวจสอบ อย่างไรก็ตามทั้งหมดต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก กกต.ต่อไป.