MFU Innovation Day 2020

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัด MFU Innovation Day 2020 พร้อมโชว์นวัตกรรม ที่ได้ยื่น 118 นวัตกรรม รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนใหญ่ เป็นผลงานด้านเครื่องสำอาง สมุนไพร วัสดุศาสตร์ เครื่องมือทางการแพทย์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วย รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน MFU Innovation Day 2020 และการเปิดพื้นที่ตลาดอาหาร โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ที่ อาคารเอ็ม-สแคว์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย 

นาฬิกา CASIO STANDART รุ่น MTP-VD01 ของแท้ประกันCMG รับประกันศูนย์ 1 ปี MTPVD01

สำหรับกิจกรรมมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจาก มฟล.และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก ซึ่งผลงานบางส่วนพร้อมจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้มีการจัดบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจ ฯลฯ

นายสำราญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบที่อยู่ในการกำกับดูแลของภาครัฐที่จัดตั้งมาได้เพียง 22 ปี และจากการที่ได้รับทราบถึงผลงานการวิจัย นวัตกรรม ฯลฯ จนสามารถนำมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รวมทั้งยังได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติมากมาย ทำให้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้าเพื่อถอดบทเรียนเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันทางกระทรวง อว.ก็ถือเป็นกระทรวงใหม่ที่จัดตั้งมาเมื่อปี 2562 โดยเป็นการควบรวมระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ปัจจุบันได้รับงบประมาณประจำปี 150,000 ล้านบาท และได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไป ซึ่งกิจกรรมของ มฟล.ในครั้งนี้ถือว่าสามารถตอบโจทย์ของประเทศดังกล่าวได้จึงขอให้ใช้ประโยชน์จากกระทรวง อว.ให้สูงสุดต่อไป

รศ.ดร.ชยาพร กล่าวว่า กิจกรรมจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.ซึ่งประกอบด้วยส่วนบริหารงานวิจัยและส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยกันขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งสามารถส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้ด้วย 

“ปัจจุบัน มฟล.มีทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครองแล้วจำนวน 118 ผลงาน และได้สนับสนุนให้พัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ผลงาน ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 เป็นผลงานด้านเครื่องสำอางและส่วนอื่นๆ ที่เป็นสมุนไพร วัสดุศาสตร์ เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งทาง มฟล.ได้ผลักดันให้ผลงานเหล่านี้เชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างสูงสุดด้วย”  รศ.ดร.ชยาพร กล่าว

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาน่าสนใจหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรที่เป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่ได้จากสารสกัดจากชาอัสสัม ซึ่งลดเลือนและชะลอริ้วรอยบนใบหน้าและปกป้องซ่อมแซมเซลล์ผิวได้ เซรั่มลดเลือนริ้วรอยที่ได้จากสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ เปลือกกะลาเมล็ดกาแฟ ใบสักแก่ที่ร่วงแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ล่าสุดยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือพีเอ็ม2.5 และไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

โดยหน้ากากที่ผลิตได้จากศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางเคมีเพื่อความยั่งยืน และกลุ่มวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และนวัตกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล.ยืนยันว่าหน้ากากมีอัตราผ่านเข้าและออกของอากาศสูง ทำให้หายใจได้สะดวกและยังยั่งเชื้อโรคหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 100% และยังยั่งแบคีเรียในอาหารเหลว รวมทั้งกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง 99% ด้วย.