“คนราชภัฏ”ชร.พสกนิกรน้อมฯรำลึกฯอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯร.9 วันสำคัญ 13 ต.ค. ส่วนนศ.ชาติพันธุ์-ชนเผ่า มร.ชร.ต่างนำ “ขันดอก-เครื่องบูชา”ร่วมพิธีสักการะ

เมื่อวันที่ 13ตุลาคม2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมร.ชร. เป็นประธาน “พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล” อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (ร. 9) ใน วันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 13 ต.ค. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พิธีดังกล่าวเริ่มตั้งตั้งขบวนแห่เครื่องสักการะต่างๆแต่เวลา 07.30 น. -11.00 น. ที่หอปรัชญา ร. 9 ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีพิธีการต่างๆตามประเพณีรวมทั้งการแสดงประกอบเพลงและฟ้อนรำน้อมเกล้าฯอุทิศถวายเพื่อเป็นการสดุดีฯและเทิดพระเกียรติ หลังเสร็จพิธีแล้วมีการแสดงคนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ฯของนักศึกษาสาขาดุริยางคศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ควบคุมวงโดย ผศ.องอาจ อินทนิเวศ ประธานสาขา และอ.พุทธพร ลี้วิเศษ อาจารย์ในสาขาด้วย

สำหรับพิธีต่างๆ ประกอบด้วย อธิการบดีฯกล่าวน้อมรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้, พิธีถวายเครื่องสักการะของหน่วยงานและส่วนราชการในมหาวิทยาลัยและตัวแทนพสกนิกรจากผู้นำ 19 หมู่บ้าน, การเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สดับปกรณ์ อนุโมทนา และทอดผ้าไตร รวมทั้งการกรวดน้ำและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร. 9 ในวันดังกล่าวด้วย

ในวันสำคัญของชาติวันนี้ ยังมีพสกนิกรจากที่ต่างๆเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯมากกว่า 1,500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จาก 14 คณะ-สำนักวิชาและวิทยาลัยของ มร.ชร.และพสกนิกรที่เป็นตัวแทนจาก 19 หมู่บ้าน จาก ต.บ้านดู่ ในเขตเทศบาลตำบล(ทต.)บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่ง นำทีมโดย นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกฯทต.บ้านดู่ ,นายไมตรี ดวงสนิท กำนัน ต.บ้านดู่, พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯจาก 19 หมู่บ้าน, ประธานชมรมหอพักนักศึกษา ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ, นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัด และองค์กรอื่นๆในเชียงราย รวมทั้งพสกนิกรที่เป็นตัวแทนแต่งกายชุดล้านนาจาก 19 หมู่บ้าน ต่างนำ “ขันดอก(ไม้)เครื่องสักการะแบบล้านนา” ร่วมขบวนที่สวยงามตามแบบฉบับดั้งเดิมแต่โบราณกาลร่วมพิธีด้วย ก่อนพิธีการจะเริ่มต้นยังมีการแสดงของนักศึกษาชาติพันธุ์จากชนเผ่าต่างๆแสดงประกอบเพลงชื่อ “รักนี้เพื่อพระเจ้าแผ่นดิน” สื่อถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าและการฟ้อนแบบล้านนานที่สวยงามชุด”น้อมรำลึกในพระมหากรูณาธิคุณ” ของ หอปรัชญา ร.9 สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมพิธีตามๆกัน

ในวันเดียวกันนี้ ยังมี “ชมรมรวมพลังสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นชมรมของนักศึกษาชาติพันธุ์ที่เรียนตามคณะต่างๆในมร.ชร.กว่า 400 คนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีด้วย โดยแต่ละชาติพันธุ์และชนเผ่าต่างแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าที่แปลกและสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมเครื่องสักการะตามรูปแบบและความเชื่อของชนเผ่าตนเอง เช่น การนำพืชพรรณธัญญาหารต่างๆมาประดิดประดอยเป็นเครื่องสักการะและขันดอกไม้ที่สวยงามในขบวน เพื่อถวายและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์(ร.9)ฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านต่างๆเป็นล้นพ้นต่อชาติพันธุ์และชนเผ่าในเขตภาคเหนือและภาคอื่นๆ ก่อนรวมทั้งทีมีส่วนช่วยยกฐานะคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นและมีสิทธิเท่าเทียมในด้านต่างๆเหมือนพสกนิกรชาวไทยจนปัจจุบัน


รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า มร.ชร.โดยเฉพาะ ในส่วน อธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ ทั้ง นักศึกษาและบุคลากรใน มร.ชร.นั้น ยังถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง ที่พสกนิกรทั้งหลายต้องให้ความสำคัญและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระองค์ โดยเฉพาะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น“คนราชภัฏ”ในมร.ชร.แห่งนี้และที่อื่นๆที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกัน ซึ่งทุกคนจะต้องสำนึกและตระหนักในความเป็นคนราชภัฏให้มากกว่าใครๆ เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากชื่อของมหาวิทยาลัยและตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่งในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ก็เป็นชื่อพระราชทานและตราสัญลักษณ์ก็เป็น “พระราชลัญจกร” หรือตราประจำพระองค์ที่ทรงใช้ในรัชกาล จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่พระองค์ทรงมุ่งหวังว่าให้เป็นผู้แทนพระองค์ในการช่วยเหลือพสกนิกรในท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจความต้องการของทุกชาติพันธุ์ในแผ่นดินไทยมากที่สุด

ด้าน น.ส.นัทรินทร์ เล่าวิริยะธนชัย (ชนเผ่าม้ง)เอกภาษาอังกฤษ ปี 1 น.ส.กรณิศ หมื่อแล (อาข่า ) และนาย สมศักดิ์ วัจน์นาถรุ่งโรจน์ (ม้ง) ปี 1 เอกภาษจีน คณะมนุษย์ฯ ต่างกล่าวทำนองเดียวกันว่า มีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร. 9 คุณพ่อ คุณแม่ เคยเล่าให้ฟังว่า เคยไปรับเสด็จพ่อหลวงฯและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากและวันนี้พวกเรามีโอกาสได้เรียนเชื่อว่ามาจากสิ่งนี้และวันนี้ก็ภูมิใจมากๆที่เห็นเพื่อนชนเผ่าต่างๆมาร่วมพิธีในวันนี้เยอะมากๆ

อ.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผอ.หอปรัขญา ร.9 กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่จัดพิธีสำคัญในวันนี้หอปรัชญาฯจะยึดหลัก “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน ในการบริหารหอปรัชญาฯนี้ต่อไป ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในพิธีอันสำคัญในวันนี้เป็นอย่างดีเกินคาดหมายและหลังจากนี้ขอเชิญทุกท่านไปชมพระราชกรณียกิจที่ทรงเกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆกว่า 4,000 โครงการของพระองค์ที่ห้องมัลติมีเดียของหอปรัชญาแห่งนี้ ผอ.หอปรัชญา ร.9 มร.ชร. กล่าว

//////