“วันชัย” เดินหน้าพัฒนาการศึกษา ดันโรงเรียนเทศบาล6เปิดหลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่13กันยายน2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า จากที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการพัฒนาเรื่องการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายจำนวน8แห่ง ซึ่งแต่โรงเรียนในสังกัดได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียนที่เข้ามาเรียน

ล่าสุดได้วางแนวทางการศึกษาร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน นำโดย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเตรียมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ขึ้นมาอีก นั้นคือ หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง เตรียมวิศวะฯ ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการการวางแผนทางด้านเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศนตรีนครเชียงราย ยังบอกอีกว่า ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนชุดนักเรียนใหม่ ทั้งชายและหญิง ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ที่ทุกคนมองแล้วดูเรียบร้อยและแฝงไปด้วยความเก่งของเด็กเรียนแต่ละคน ซึ่งจุดนี้อาจมองเป็นเรื่องเล็ก แต่ด้วยความที่เข้าไปสัมผัสกับเด็กนักเรียนทุกคน ก็ทราบว่า มีความต้องการที่จะมีชุดนักเรียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโรงเรียนเทศบาล6 เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ก็จะได้ภาคภูมิใจในชุดที่สวมใส่ และสมกับความตั้งใจของการเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้

 

///

 13,903 total views,  8 views today