“เบญจมาศ “ชนะเลิศทักษะสิ่งทอระดับประเทศ เตรียมส่งแข่งขันระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ…

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย  นางสาวสร้อยสิริ เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นายศักดิ์ดา พูนผล หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดน่าน

 

 

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ

 

 

ประเภทสิ่งทอ จำนวน 5 รายได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ        

นางสาวเบญจมาศ  บัวการ    ชื่อผลงาน Obscure  (.เชียงราย)

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

นายอิทธิพล  อินติ๊บ            ชื่อผลงาน JIM (. พะเยา )

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

นางสาวภาพตะวัน  ขวัญธนวณิชย์     ชื่อผลงาน Come Black (.เชียงราย)

4. รางวัลชมเชย 

นายกิตติธัช  อดุลยวินิจ       ชื่อผลงาน Lanna Heritage (.เชียงราย)

5. รางวัลชมเชย

นายเขมราช  ขอร้อง           ชื่อผลงาน อาภรณ์นครโกศัย (.เชียงราย)

ประเภทเครื่องประดับ จำนวน 5 รายได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ        

นายเอกลักษณ์  บุญปั๋น       ชื่อผลงาน สักขาลาย (.เชียงราย)

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

นายวรรณฤดี  แก้วมีศรี       ชื่อผลงาน Running Lanna (.พะเยา)

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

นางสาวมนัส  ใจมะสิทธิ์      ชื่อผลงาน Rock style (.พะเยา)

4. รางวัลชมเชย 

นายธนุส  เสาวนิศากร        ชื่อผลงาน Power Living (.พะเยา)

5. รางวัลชมเชย

นายกนกพร  ธรรมวงค์       ชื่อผลงาน อินดี้ไทลื้อ  (.เชียงราย)

 

 

ทั้งนี้  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ดำเนินการกิจกรรมได้ต่อยอดโครงการ โดยผู้ชนะเลิศ ประเภทสิ่งทอ นางสาวเบญจมาศ บัวการ จาก จ.เชียงราย จะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมลงแข่งขันในเวทีระดับชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ร่วมกับ SDC-Society of dyers and colorists ประเทศอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “Colour Communication”  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2018 ณ ประเทศอังกฤษ

////

 4,661 total views,  2 views today