เปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ครั้งที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ครั้งที่ 1  ภายใต้โครงการตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้และกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับพญามังราย โดยเชื่อมโยงกับแล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักบ้านเกิดและประเทศชาติ ณ ลานอนุสาวรีย์พญามังราย จังหวัดเชียงราย

 

 1,549 total views,  2 views today