ป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี จ.เชียงราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 08 .00. เป็นต้นไป

ภายในงานพบกับ

กิจกรรมปั่นจักรยาน family bike

การประกวดการแต่งกายแฟนตาซี

กิจกรรมการอนุรักษ์ นิเวศตามวิถีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอพื้นบ้านหมอพื้นเมือง

รับชม รับฟังดนตรีพื้นเมืองสะล้อซอซึง

กิจกรรมนิทรรศการสัตว์ป่าผู้น่ารัก

กิจกรรมการสาธิตรุกขกร การดูแลต้นไม้

กิจกรรมการแสวงสมรรถนะของชุดเสือไฟ

กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการพระราชดำริและตลาดประชารัฐ

กิจกรรมแจกกล้าไม้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)โทร. 053 711 402

 41,759 total views,  2 views today