เทศบาลนครเชียงราย จัดทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์ ”ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1383”ทุกคนสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด19