อพวช. จัดคาราวานวิทยาศาสตร์สร้างองค์ความรู้และคลายเครียดนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จากสถานการณ์โควิด19

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด รวมทั้งคณะครูและนักเรียนในสังกัดการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนประชาชนใน จ.เชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีนโยบายสร้างคนและบุคลากรในทุกช่วงวัย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต ส่วนสำคัญที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจริงคือ เยาวชน ดังนั้นในฐานะหน่วยงานภาครัฐต้องผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทย โดยผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดร.ดนุช กล่าวด้วยว่า เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กๆ ไม่ได้ไปโรงเรียนและเคยชินการอยู่บ้าน ไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครเป็นเวลานาน การไปโรงเรียนจัดเป็นความเครียดหนึ่งที่เด็กต้องปรับตัวเมื่อเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนที่สนุกสนานและได้รับความรู้ผ่านการลงมือเล่นด้วยตนเอง จึงน่าจะเป็นอีกตัวช่วยที่จะทำให้เยาวชนคลายความกังวลหลังจากอยู่บ้านเรียนออนไลน์มาเป็นเวลานาน

ทางด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. ตระหนักถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อออกเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลากว่า 18 ปี ซึ่งมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 6.6 ล้านคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียนแต่ทุกคนจะได้สัมผัสของจริง และประสบการณ์จริงผ่านการทดลองเล่นและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน และสามารถนำความรู้นำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2566 นี้ ในระยะแรก อพวช. กำหนดการเดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆ 11 จังหวัด โดยเริ่มที่จังหวัดลพบุรีเป็นที่แรกในพฤศจิกายนที่ผ่านมา และที่นี้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ 4 และต่อจากนี้จะไปจัดงานต่อที่ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวว่า ดีใจแทนเยาวชนรวมทั้งคุณครู อาจารย์ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มาร่วมสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในวันนี้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นอกจากจะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจอีกประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมของเราได้ให้ความสำคัญ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ อพวช. มาร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียนแม่จันวิทยาคมแห่งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง

ด้าน นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมมือกับ อพวช. จัดทำโครงการ “วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล” (Better Science for Better Life) ตั้งแต่ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยจัดทำและได้มอบชุดสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนไปแล้วกว่า 300 โรงเรียน จากความสำเร็จในระยะที่ 1 ทั้ง 2 องค์กรจึงได้ต่อยอดโครงการในระยะที่ 2 ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” โดย อพวช เป็นผู้พัฒนาผลิตชุดสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเป้าหมายที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพืช รู้จักพืช และปกป้องพืช ผ่านกิจกรรมกว่า 19 กิจกรรม ซึ่งเป็นมีบทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ความขาดแคลนอาหารของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในขณะที่วันเดียวกันนี้ได้มอบชุดสื่อความรู้ให้กับโรงเรียน เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงรายซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท นอกเหนือจากสำนักงานที่กรุงเทพและศูนย์การผลิตและวิจัยและพัฒนาอีก 6 แห่ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ไบเออร์ได้ดำเนินการเพื่อคืนกลับสู่จังหวัดเชียงราย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2103 หรือติดตามเพิ่มเติมที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และเว็บไซต์ www.nsm.or.th