สถานการณ์ น้ำกก ที่ไหลล้นตลิ่ง ยังน่าห่วง เทศบาลนครเชียงราย ช่วยป้องกัน

สถานการณ์ น้ำกก ที่ไหลล้นตลิ่ง ยังน่าห่วง ทะลักเข้าชุมชนป่าแดง เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ ทั้งสูบน้ำคืนน้ำกก และนำกระสอบทรายกั้น

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศ โกมลธง รองนายกฯเทศมนตรีนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการเข้าช่วยเหลือชุมชนป่าแดง หลังจากปริมาณน้ำกกไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ เนื่องจากปริมาณน้ำกกมีมาก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

ทำการระบายน้ำออกและอีกส่วนดำเนินการจัดหากระสอบทราย ทราย เพื่อบรรจุและทำการปิดกั้นหน้าบ้านในการป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าบ้านซึ่งเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นอยู่ที่สูง และออกประกาศเตือนชาวบ้านให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดกำลังเฝ้าพื้นที่ 24 ชั่วโมง