วันตรุษจีน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เทศบาล 1 ศรีเกิด เปิดบ้านเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 15