วันตรุษจีนโรงเรียนเปิดบ้านเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จัดกิจกรรม วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน เนื่องในวันตรุษจีน โดยมีการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจีน และการแสดงต่าง ๆ

1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกัน เปิดกิจกรรม วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ครั้งที่  15  เนื่องในวันตรุษจีน ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงเชิดสิงโต การแสดงเต้นรำวัฒนธรรมจีนของเด็กนักเรียน สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังอัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมให้ทุกคนได้กราบไว้สักการะ และยังมีกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงวัฒนธรรมจีนอื่น ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจีน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการวิชาการเรื่องของวัฒนธรรมจีน ถึงความเป็นมาของวันตรุษจีน ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ชาวจีนถือปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น

โดยโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านภาษาจีน โดยมีการบรรจุภาษาจีนเป็นหลักสูตรการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปถึงระดับประถมศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนคณะครูและนักเรียนกับสถานบันการศึกษาของจีนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายในทุกระดับการศึกษา มีครูผู้สอนคนไทยที่มีความชำนาญด้านภาษาจีนและครูภาษจีนเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนให้ความรู้ในด้านนี้ ทำให้เด็กที่เรียนได้ความรับความรู้ถูกต้อง