สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ดีเด่นระดับประเทศ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่12 ธันวาคม2561    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561-2562 ได้ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารางวัลด้านกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น โดยในหนังสือดังกล่าว ในข้อความตอนหนึ่งระบุว่า ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น ครั้งที่ 3/2561 มีมติพิจารณาผู้รับรางวัล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่16ธันวาคม2561 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

ด้านนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนกีฬาอย่างมาก แต่รางวัลที่ได้รับมานั้น ถือว่า เป็นรางวัลที่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้ทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชนิดกีฬา ที่ได้ความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ในช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ “

และที่ขาดไม่ได้นั้นคือ นักกีฬาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ที่สามารถทำให้จังหวัดเชียงราย ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5 จากครั้งก่อนได้อันดับที่43 และที่สำคัญไปกว่านั้น จังหวัดเชียงรายเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ที่ทำเหรียญทองได้มากที่สุด

อีกประการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ เอกชน ชุมชนในจังหวัด เชียงราย เพื่อให้เกิดกิจกรรม ทางการกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ รวมทั้งนักกีฬาได้มีพื้นที่ในการ ฝึกซ้อม ออกกาลังกาย และ ร่วมกิจกรรมที่จังหวัด และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เชียงรายได้มีส่วนร่วมเพื่อ ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมืองกีฬา เมืองสุขภาวะ เมืองท่องเที่ยว และเมืองศิลปวัฒนธรรม ให้ สมกับเป็น “นครเชียงราย นครแห่งความสุขอย่างยั่งยืน”

 4,437 total views,  2 views today