ชาวนาเดือดราคาข้าวตก

ชาวนาเชียงรายยื่นคำขาด 20 ต.ค.นี้นัดชุมนุมใหญ่ขอข้าวกิโลกรัมละ 10 บาท

วันที่ 12 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลาง จ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย กลุ่มเกษตรกรจากสภาเกษตรกร จ.เชียงราย นำโดย นายธีธวัช คำเงิน ประธานสภาเกษตรกร จ.เชียงราย และเครือข่าย ได้พากันไปยื่นหนังสือต่อนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทางจังหวัดแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ ซึ่งทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ทางสำนักงานพาณิชย์ และ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จ.เชียงราย เข้ารับเรื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือ ซึ่งทางเกษตรกรได้ยื่นหนังสือมีเนื้อหาขอให้มีการทวงถามไปยังรัฐบาลเรื่องการจะประกันราคาข้าวในฤดูเก็บเกี่ยวปี 2563-2564 และให้ช่วยเหลือในการพยุงราคาข้าวเหนียวและข้าวจ้าวความชื้นไม่เกิน 25% ได้ให้ราคากิโลกรัมละ 10 บาท เนื่องจากในปัจจุบันราคาได้ลดต่ำลงจนเหลือกิโลกรัมละเพียง 6 บาท เหมือนกันหมดทั้งจังหวัดโดยบรรดาโรงสีและผู้ประกอบการซื้อข้าวได้รับซื้อในราคาเดียวกันหมด

โดยนายธีธวัช กล่าวว่า ราคาข้าวตกต่ำลงมากในปัจจุบัน จึงขอให้ทางจังหวัดในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และพาณิชย์จังหวัดได้ประสานกับทั้ง 4 จังหวัด หรือ 8 จังหวัดภาคเหนือให้ร่วมกันต่อรองกับผู้ประกอบการค้าข้าวให้มีการรับซื้อในราคาที่สูงกว่านี้ เพราะหากใช้กำลังเพียงจังหวัดเดียวคงไม่ประสบความสำเร็จแน่เพราะธุรกิจค้าข้าวเกี่ยวโยงไปหลายจังหวัด และอยากให้หน่วยงานอื่นๆสนับสนุนเกษตรกรให้มากขึ้น เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่สนับสนุนโครงการชะลอการขาย ระดมสหกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในจังหวัดช่วยเหลือเกษตรกร ฯลฯ

ด้านนายกฤษณะ คำปุก ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อ.พาน กล่าวว่า ชาวนามีต้นทุนในการทำนาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6 บาท เมื่อถูกรับซื้อในราคาเดียวกันก็เหมือนขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้ขาย และพบว่าเมื่อประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนราคาข้าวจะซื้อขายกันในกิโลกรัมละ 14 บาท แต่ปรากฎว่าภายใน 1 สัปดาห์ได้ลดฮวบลงเหลือเพียง 6 บาทและยังมีการปล่อยข่าวอีกว่าราคาจะลดต่ำลงอีกทำให้ชาวนาเร่งขายผลผลิตในราคาถูก ปัจจุบันจึงมีการเก็บเกี่ยวแล้วราว 10-20% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัด จึงอยากให้ทางภาครัฐและเครือข่ายเข้าช่วยเหลือชาวนาไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อฤดูเพาะปลูกถัดๆ ไปเพราะชาวนาจะขาดทุน ทั้งนี้พวกเราจะรอคำตอบการช่วยเหลือจนถึงวันที่ 20 ต.ค.นี้หากยังแก้ไขไม่ได้ก็จะพากันไปชุมนุมเป็นจำนวนมากต่อไป

ทางด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งต่อเกษตรกรว่าจะนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรซึ่งรวมถึงข้อปลีกย่อยๆ อื่นๆ เช่น การผูกขาดรับซื้อของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่พยายามกีดกันผู้ซื้อจากต่างพื้นที่ การให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวและสหกรณ์ต่างๆ ได้ร่วมในการแก้ไขปัญหาราคา ฯลฯ รวมถึงเรื่องการเจรจากับผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่ 14 ต.ค.2563 โดยจะมีการเชิญภาคเอกชนเข้าร่วม

ขณะที่ทาง พ.อ.พักตร์พงษ์ รับปากว่ากรณีการกีดกันไม่ให้มีผู้ค้าขายนอกพื้นที่เข้ามาซื้อนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามให้ ส่วนกรณีอื่นๆ ยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เสร็จก่อนวันที่ 20 ต.ค.63

 36,857 total views,  2 views today