จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 61มอบโล่แม่ดีเด่น70 คนและทุนการศึกษาให้กับราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 70 คน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนักเรียนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ทุน ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

 3,685 total views,  4 views today