สำรองรับผู้ป่วยโควิด19เพิ่ม200เตียง

ตรวจความพร้อมของสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยที่รับการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด19 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่  11 เมษายน 2564 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย เดินทางมาตรวจความพร้อมพื้นที่รองรับผู้ป่วย โควิด-19 ในกรณีหากมีผู้ป่วยมีจำนวนมาก เกินกว่าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะรองรับได้  ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นแผนในการรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ของจังหวัดเชียงราย 

โดยที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แห่งนี้ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 200 ราย โดยจะแบ่งเป็นหอผู้ป่วยห้องละ 50 ราย แยกเป็นหญิงและชาย โดยในแต่ละห้องจะแบ่งโซนละ 7-8 เตียง โดยแต่ละโซนจะมีห้องน้ำแยกเฉพาะโซน 

นอกจากนี้ แต่ละเตียงมาปลั๊กที่หัวเตียงสำหรับผู้ป่วย รวมไปถึงอาหารวันละ 3 มื้อ และชุดผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา โดยจะให้ญาติสามารถนำสิ่งของมาฝากให้ผู้ป่วยได้วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. และงดญาติเยี่ยมจนกว่าจะรักษาแล้วเสร็จ 

โดยผลการตรวจพื้นที่มีความพร้อมและเป็นไปตามแผนการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กรณีฉุกเฉินที่สามารถใช้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายด้วย//