เทศกาลอาหารชาติพันธุ์อาหารฮาลาลชากาแฟนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดให้มี “งานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2566 บริเวณถนนและลานใกล้กับสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2565

ซึ่งขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรดพร้อมพิธีเปิดและแห่ขบวนแฟนตาซีในวันที่ศุกร์20มกราคม2566 ที่จะใช้เคลื่อนเป็นขบวนไปตามถนนธนาลัยบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร เชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี