พระพบโชค ลุยน้ำท่วม เปิดทางระบายน้ำ

พระพบโชค ลุยน้ำท่วม นำพระ สามเณร และลูก ๆ หลวงพ่อ เปิดทางระบายน้ำ

จากที่เกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วม รอการระบาย ในชุมชนห้วยปลากั้ง พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นำพระ สามเณร รวมทั้ง ลูก ๆ หลวงพ่อ ลุยน้ำท่วมขังรอการะบายในชุมชนห้วยปลากั้ง เพื่อเปิดทางน้ำ ในจุดที่มีเศษวัชพืช ขยะขวางทางน้ำ โดยได้ช่วยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในชุมชนในการทำหน้าที่จิตอาสาร่วมกัน