พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 พร้อมมอบทุน ชายคาฟ้าขาว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่มีผลการเรียนดี ณ อาคารเชียงแสน ห้องประชุมนครเชียงราย