เปิดถนนคนเดิน 14 พ.ย.63

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เปิดถนนคนเดินเชียงรายเต็มรูปแบบ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมเปิดถนนคนเดิน ในวันเสาร์14พฤศจิกายน 2563 ทางเทศบาลนครเชียราย ได้มีการประชุมชี้แจงให้กับพ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากที่ปิดมานานเพราะสถานการณ์ โควิด19 ตั้งแต่คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งที่ 1/2563 ในสกัดกั้นโรคไวรัสโควิด19 ให้งดกิจกรรมถนนคนเดินทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย เมื่อเปิดถนนคนเดิน ทางเทศบาลนครเชียงรายขอยืนยันว่ายังคงเก็บเงินค่าแผง ละ 5 บาท ไม่มีการปรับขึ้นราคา รวมทั้งมีการตั้งจุดคัดกรอง ทั้ง พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งหมด 8 จุดคัดกรอง ตลอดถนนธนาลัย ที่จัดถนนคนเดิน รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร และทุกร้านค้าและทุกร้านค้าต้องมีเจลล้างมือให้กับลูกค้า นักท่องเที่ยวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนสวมหน้ากากอนามัยด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ถนนคนเดิน กาดเจียงฮายรำลึก ได้ปิดไปตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 และ เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย เพื่อทำการเปิดและได้รับการอนุมัติให้มีการดำเนินได้