เทศบาลนครเชียงรายเสริมการศึกษายุค4.0เพื่อให้เด็กได้เป็นวิศวกร

“วันชัย” เดินหน้าพัฒนาการศึกษาให้เด็กของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายไม่หยุด พร้อมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำกลับมาสานต่อ สร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนเชียงรายเป็นช่างและวิศวกร

 

เมื่อวันที่11 พฤศจิกายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าพบกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือเทศบาลนครเชียงราย ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาให้รองรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

อีกทั้งยังร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์การเรียนการสอนในแบบมาตราฐานเยอรมัน ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมัน เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องทดลอง สื่อการเรียนการสอน ที่ อาคารโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมัน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายยังคงเดินหน้าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนเชียงรายเป็นช่างและวิศวกร จากที่เป็นหนึ่งทางการศึกษาระดับท้องถิ่นมาแล้ว

ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายมีความตั้งใจสูงสุดคือการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเด็กนักเรียนในเชียงรายจะมีอนาคตที่ดีและพร้อมพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน มีความมุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนดังๆหลายแห่งในประเทศต่อไป”นายวันชัย กล่าว

/////

 5,574 total views,  4 views today