คนนับหมื่นวิ่ง110ปี โรงเรียนสามัคคีพร้อมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์และน้ำกกเกมส์

เมื่อวันที่ 11สิงหาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกันเปิดและปล่อยขบวนนักวิ่งมินิมาราธอนในงาน “110 ปี ร้อยใจ วิ่งมินิมาราธอนเพื่อแม่”ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย โดยมูลนิธิสามัคคีวิทยาคมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อแม่ ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วทุกสารทิศกว่า 6 พันคน ซึ่งการจัดการแข่งขันวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk & Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลมูลนิธิสามัคคีวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนจังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจต่อสุขภาพและออกกำลังกายกันให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี

อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ ครั้งที่ 46 ระหว่าง 18 – 28พ.ย. 2561 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ น้ำกกเกมส์ ครั้งที่ 36 ระหว่าง 18 – 22 ม.ค. 2562 ด้วย

/////

 5,540 total views,  2 views today