ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 3 ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข

วันที่ 9 กรกฎาคม2561   นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 3 ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานหนุนเสริมการดำเนินงานผู้สูงอายุ และร่วมทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 3 ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

               

 1,887 total views,  8 views today