ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก

วันที่ 10 กรกฎาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก ( ชื่น ปญฺญาธรมหาเถระ ป.ธ.6 ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อดีตเจ้าอาวาสพระสิงห์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี วัดพระสิงห์( พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย

 2,221 total views,  2 views today