พัฒนาเมืองเก่าจุดแข็งล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวแบบใหม่

เมื่อวันที่10พฤษภาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เปิดโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มล้านนาตะวันออก โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง พะเยา ดำเนินโครงการ และมีผู้บริหารจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือเชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน หรือล้านนาตะวันออกเข้าร่วม ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการขึ้นเป็นครั้งแรกและบริษัทที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการโดยเฉพาะการตั้งตัวแทนจากทั้ง 4 จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน แนวคิดการทำการท่องเที่ยวแนวใหม่  รวมทั้งมีการจัดเสวนาโดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปัจจุบันเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร นายดวงฤทธิ์บุนนาค สถาปนิกชื่อดัง ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการท่องเที่ยวเมืองเก่า
 
นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา วิธีการดำเนินโครงการคือหลังการเปิดตัวครั้งนี้แล้วจะมีการจัดให้แต่ละจังหวัดตั้งคณะทำงานจังหวัดละ 7 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายต่างๆ เช่น ททท.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือแม้แต่ภาคเอกชน ฯลฯ ให้เข้าร่วม จากนั้นบริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานที่ทรงคุณวุฒิต่างๆ จะจัดการอบรมและให้ความรู้คณะทำงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งหมดได้ไปจัดทำแผนและออกแบบการท่องเที่ยวพัฒนาเมืองเก่า ซึ่งระยะเวลาดำเนินการช่วงนี้เริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค.2561-28 ก.พ.2562 หรือ 1 ปี จากนั้นคณะทำงานก็จะนำไปต่อยอดตามจังหวัดของตัวเองและเชื่อมโยงถึงกันได้ต่อไป ////

 3,171 total views,  4 views today