เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“นายกวันชัย” เปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อนำเรื่องสุขภาพมาผสมกับการท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ทั้งเที่ยวและดูแลสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันทำบุญเปิดอาคาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม กองการแพทย์ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย (บริเวณสามแยกน้ำลัด) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

โดยมี พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้นได้ทำพิธีเจิมป้ายกองการแพทย์ และบริเวณเสาทางเข้าอาคาร เพื่อความเป็นศิริมงคล 

ทั้งนี้อาคารดังกล่าวมีด้วยกัน  3 ชั้น ด้านในจะมีการบริการเรื่องสุขภาพ และให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ที่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นเชิงสุขภาพว่ามีพื้นที่ใดบ้างในเขตเทศบาลนครเชียงราย นอกจากนี้ยังมีเปิดนวดแผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตรวจวินิฉัยและบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ นวดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต นวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ อันจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ให้บริการในการดูแลด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วย รักษาพยาบาลและด้านสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง และบริการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ //////

 4,770 total views,  2 views today