รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพิ่มขีดความสามารถการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคโนโลยี O-Arm Navigation แห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 มกราคม 2566 ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ศ.เกียรติคุณนายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ คณะบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.แพทย์หญิงสุดานี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย นำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลแถลงข่าวการเพิ่มขีดความสามารถในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้วยเทคโนโลยี O Arm-Navigation หรือ “เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถี”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเครื่อง O-Arm Navigation หรือ เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถี เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความแม่นยำการรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อมกดทับส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังคด ช่วยให้แพทย์ประเมินระยะที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ

สามารถเห็นอุปกรณ์ที่ใช้และวัสดุที่ใส่เข้าไปในกระดูกสันหลังผู้ป่วยได้ ในระบบ 3 มิติ และเห็นแบบ real time โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่ ช่วยให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดทางกระดูกสันหลังที่ได้ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ชับซ้อน และอันตราย สามารถทำได้อย่างปลอดภัย แม่นยำ แม้กระดูกสันหลังจะผิดรูปรุนแรง ช่วยลดเวลาการผ่าตัดลง ผู้ป่วยจะบาดเจ็บน้อยที่สุด มีแผลผ่าตัดที่เล็ก และสามารถพื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ในวลารวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการกระดูกสันหลังที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ประสบความสำเร็จไปแล้วมากกว่า 30 ราย

โดยผู้ป่วยสามารถลดระยะเวลาการพักฟื้นลงจากปกติ 5-7 วัน เหลือเพียง 3-4 วัน ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการรักษาและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียจากการนอกพักฟื้นในโรงพยาบาลได้ ทั้งนี้เทคโนโลยี O-Arm Navigation ที่ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเข้ามาช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จึงเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบให้ประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการให้มีความปลอดภัยสูงสุด

อาจารย์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา หัวหน้าภาควิชาออร์ธปิดิกส์ และ อาจารย์ นายแพทย์อุ้มรัก จึงวิโรจน์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ ยังได้มีการแถลงการผ่าตัดกระดูกสันหลังของ คุณภัทรภร ดินเหลือง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง แผลเล็กด้วยเทคโนโลยะบบนำวิถี O-Arm Navigation ซึ่งผู้ป่วยได้บอกว่ารู้สึกดีมากๆ หลังจากได้รับการรักษาและการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์พยาบาล ที่คอยดูแลแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน หลังจากที่มีอาการปวดกรดูกสันหลังมานานมากจนมาถึงวันนี้ที่ได้รับการรักษาไม่มีอาการปวดอีกเลย จึงฝากบอกผ่านมายังผู้ที่กำลังป่วยและกำลังรักษาอยู่ในคณะนี้ ให้มาทำการรักษาได้ที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลในการดูแลและรักษาด้านกระดูกสันหลังอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 3 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โทร.053 914 162) เปิดให้บริการ จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 20.00 น. ศุกร์ เวลา 13.00 – 20.00 น. (นอกเวลา 16.00 – 20.00 น.)