ติดตามการทำสวนผักในเมือง

10 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมพบปะหารือ และติดตามการทำสวนผักในเมือง ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียว “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย” โดยมี นายมงคล ใบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้กำลังใจในการขับเคลื่อนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง