ปิดถนนเบี่ยงสวนทางเดียว…เส้นทางไปแม่สาย

เมื่อวันที่10กันยายน2561 นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่1 แจ้งการใช้รถใช้ถนน เพิ่มความระมัดระวัง ช่วงบ้านดอยชัย-บ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดดเชียงราย โดยในวันที่12-13 กันยายน2561 แขวงทางหลวงเชียงรายที่1 จะทำการปิดถนนเบี่ยงสวนทางเดียว กม.972-973 ทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อทำการวางท่อ CROSS ข้ามถนน เป็นเวลา 2วัน โดยวันที่ 12จะทำการปิดฝังขาไปแม่สาย และวันที่13จะทำการผิดฝั่งขาเข้าเชียงราย รูปแบบการเบี่ยงทางรถตามรูปครับ..และขอทุกท่านเผื่อเวลาการเดินทางด้วยครับผม..

////

 68,981 total views,  2 views today