ความสวยงามของศิลปะเมืองชายแดน Street Art @ ChiangKhong Old City อีกหนึ่งปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลายในเชียงของ…

เมื่อวันที่10กันยายน2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า อำเภอเชียงของ ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเปิดตัว Street Art @ ChiangKhong Old City เชื่อมโยงยุทธศาสตร์เชียงรายเมืองศิลปะหรือ “Chiang Rai Art City” ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 . เป็นต้นไป ที่บริเวณศาลพญาแก้ว บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ซึ่งจะมีพระอาจารย์มหาวุฒิชัย () วชิรเมธีและนายกสมาคมขัวศิลปะเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานจะได้ชม พร้อมได้ถ่ายรูป แชร์ กับภาพวาดสามมมิติเสมือนจริงเก๋ไก๋แสดงวิถีวัฒนธรรมชาวเชียงของ บนผนังกำแพงรั้วย่านเมืองเก่าสบสมหาดไคร้ และวัดศรีดอนชัยจากศิลปินจิตอาสาหลากหลายทีม ไฮไลต์อยู่ที่ภาพตำนานเจ้าพ่อพญานาคเมืองเชียงของสองตนสีเขียวแดงเลื้อยทะลุผนังกำแพงเมืองเสมือนดั่งมีชีวิตจริงสุดแสนตระการตา เนรมิตโดยสุดยอดปรมาจารย์ศิลปะมือหนึ่งแห่งเชียงของ อ. บุญถม และเหล่าสมาชิกกลุ่มสล่าน้ำโขง รวมทั้งภาพวาดวิถีชีวิต 9 ชาติพันธุ์เชียงของ

โดยกลุ่มศิลปินจิตอาสาจากคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตลอดจนศิลปินจิตอาสาที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทุกโรงเรียนในอำเภอเชียงของนอกจากนั้นยังมีศิลปินที่เป็นพระเณรจากโรงเรียนโสภณจริยธรรมด้วยภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงการประกวดศิลปะอีกมากมายหลายรายการให้เลือกชมรวมทั้งมีการแจกของท่ีระลึกให้คนที่มาร่วมงานเยอะแยะมากมาย

นายทัศนัย สุธาพจน์ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำเมืองเชียงของให้เป็นเมืองศิลปะในย่านเมืองเก่า (ChiangKhong Old and Art City) โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนในอนาคตอำเภอเชียงของจะเปิดพื้นที่สาธารณะทั่วทุกพื้นที่ในเขตย่านเมืองเก่าเพื่อให้ศิลปินมืออาชีพและศิลปินทั่วไปทุกสาขามาแสดงผลงานทางศิลปะในอำเภอเชียงของไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ปฏิมากรรมภาพวาดภาพพิมพ์ดนตรีดุริยางคศิลป์การแสดงกวีบทร้อยกรองรวมทั้งศิลปะลายทอผ้าต่างๆในลักษณะการใช้กลไกเครื่องมือทางศิลปะมาช่วยทำให้เมืองเชียงของเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งด้วยสุนทรียภาพผ่านงานศิลป์ทุกแขนง

การขับเคลื่อนเรื่อง Street Art เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าเชียงของที่จะต้องมีการสร้างกระแสความตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งอัตลักษ์บ้านเมืองของตน การวางกลไก และวางแผนงานโครงการ การปรับปรุงรักษาบรรยากาศแห่งภูมิทัศน์ การแสวงหาภูมิปัญญาล้ำค่าเพื่อนำมาแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆ ที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป

///

 5,040 total views,  2 views today