ปลูกต้นไม้และดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา

เทศบาลนครเชียงรายปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ในสวนริมน้ำกก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

10 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันปลูกต้นไม้ และดอกกุหลาบหลากสี รวม 3,000ต้น ภายใน สวนสาธารณะริมแม่น้ำกก เขตเทศบาลนครเชียงราย  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม  และปีนี้เป็นปีอันมหามงคลเป็นอย่างยิ่ง  ที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงได้สืบตามแนวพระราชดำริฯ ที่พระองค์ทรงรักษ์ป่า จึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

ส่วนพื้นที่ สวนสาธารณะริมน้ำกก ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย หากอนาคตมีต้นไม้ และ ดอกไม้ มากขึ้นจะทำให้เป็นสถานที่แห่งนี้ สวยงามมากอีกแห่ง ที่ทุกคนต้องเดินทางมา โดยมีระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร 

/////