ปล่อยพันธุ์ปลา700,099ตัวแหล่งน้ำเมืองพาน

เมื่อวันที่9สิงหาคม2561 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นางภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลธารทอง และตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกอเติม หมู่ที่ 10 บ้านดงนคร ตำบลธารทอง และที่อ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริห้วยหลวง หมู่ที่ 6 บ้านท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคสามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิด

นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้หน่วยงานสังกัดกรมประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 700,099(เจ็ดแสนเก้าสิบเก้าตัว) ประกอบด้วย พันธุ์ปลาบ้า จำนวน 500,000 ตัว พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว และพันธุ์ปลาบึก จำนวน 99 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเนื่องในวโกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อีกด้วย

นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ซึ่งล้วนเป็นคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงพระราชทานและอุปถัมภ์โครงการมากมาย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นล้นพ้น การปล่อยพันธุ์ปลาในวันนี้ นับเป็นหนึ่งในหลายโครงการ ที่จังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์

////

 2,163 total views,  4 views today