เตรียมตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนชายแดนเชียงของสะพานข้ามโขงแห่งที่4รองรับนักท่องเที่ยวจีนให้เกิดความสะดวกในการเข้าออกประเทศ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของห้วยทราย) และการพัฒนาตลาดชายแดนไทยลาว

การประชุมสืบเนื่องมาจากที่ประชุม กรอ. จังหวัดเชียงราย ได้มีการติดตามแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวโดยขับรถส่วนตัวมาจากมณฑลยูนาน ประเทศจีนผ่านเข้ามาทางสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการปรับปรุงข้อกำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบขั้นตอนในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนโดยรถยนต์ส่วนตัวที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อเป็นมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกมิติ

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดน ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 4 (เชียงของห้วยทราย) ในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service อยู่ในอาคารที่เป็นจุดออกบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) เพื่อเป็นศูนย์รวมบริการเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนที่ครบวงจร ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายหลายสังกัด ได้แก่ ด่านสะพานมิตรภาพ กรมทางหลวงและด่านศุลกากร บริการเรื่องนำรถเข้า ตม.บริการเรื่องตรวจคนเข้าเมือง ขนส่งบริการเรื่องออกใบขับขี่ และอบรมการขับรถ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนที่ดีในการท่องเที่ยวและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบริการตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ ภายใต้การประสานงานของบริษัทนำเที่ยว หรือ Agency Tour

ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ซึ่งจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ครบทุกกระบวนการไม่เกิน 1 ชั่วโมงและยืนยันว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมทุกเรื่องทั้งในเรื่องสถานที่บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือและจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

โดยจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงวันชาติจีนในช่วงต้นเดือนตุลาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหา ในขณะที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงรายพร้อมประสานไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คุนหมิงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจีนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ซึ่งจะมีคาราวานนักท่องเที่ยวจีนขับรถบิ๊กไบค์เข้ามาในประเทศไทยผ่านด่านสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ กว่า 100 คันโดยได้มีการประสานบริษัทนำเที่ยวให้นำคาราวานรถบิ๊กไบค์มาใช้บริการที่ศูนย์บริการแห่งนี้ทั้งหมดด้วย

ในขณะ นายพรเทพ อินทะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนแบบครบวงจรในลักษณะดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่มาถูกทางแล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างแน่นอนและจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนหันกลับมาเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจเชียงรายกลับมาคึกคักครึกครื้นอีกครั้ง

จึงขอฝากหน่วยงานทุกแห่งมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และเชิญชวนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้ไปนำเสนอที่ประชุม กรอ. ต่อไป     

นายกิตติ ทิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัวถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย แม้จะมีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัททัวร์ แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยสูง ดังนั้น ในอนาคตควรจะมีการวางแผนรองรับการดูแลให้บริการท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นพิเศษ นอกจากนั้นในแง่ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายในแต่ละพื้นที่อำเภอ ควรเน้นเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสำคัญด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องที่ทำได้ทันที ทุกพื้นที่มีต้นทุนศักยภาพสูงอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสำคัญเรื่องรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงของ ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเสร็จภายในปี 2566

ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งทราบว่าจะมีการวางแผนเชื่อมโยงกับรถไฟจีนด้วยที่ผ่านมาตนได้นำเสนอมาโดยตลอดว่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรผลักดันให้เกิดการจัดตั้งเขตพัฒนาท่องเที่ยวพิเศษขึ้นไม่ว่าเป็นความพิเศษเรื่องวีซ่าเดินทางหรือเขตปลอดหรือลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นหนุนเสริมให้ผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่พิเศษแห่งนี้มากยิ่งขึ้นให้แตกต่างจากเขตพื้นที่ทั่วไป

นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวตอนท้ายว่า จะนำผลการประชุมวันนี้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการตามความเห็นชอบของที่ประชุม และจะมีการติดตามการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผ่านที่ประชุม กรอ. จังหวัดเชียงรายต่อไป////

 1,844 total views,  4 views today