คลังอาหารชุมชน

เทศบาลนครเชียงราย ตั้ง คลังอาหารชุมชน บรรเทาความเดือดร้อน ภาวะโควิด19

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะผู้นำชุมชน ตั้งคลังอาหารชุมชน (รอบที่ 3) บรรเทาความเดือดร้อน มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เขต 4 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ได้พอบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้ข้อจำกัด ..

///