ทน.ชร. พบ ทหาร ร่วมมือพัฒนา

ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายเข้าพบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ร่วมพัฒนาเมืองเชียงราย

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย เดินทางเข้าพบ  พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  ที่ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางทำงานของทีมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย กับทางฝ่ายทหาร ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย ที่จะร่วมกันพัฒนาเมืองไปพร้อมกัน