คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา

กกท.จ.เชียงราย จับมือพันธมิตรด้านกีฬา จัดโครงการคลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา Sports  Science  Clinic  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนให้ถูกวิธี และการแนะนำการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย  นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (กกท.จ.เชียงราย) นายอัจฉริยะ ผามั่ง เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางอำไพ เสาร์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  ร่วมกันเปิด “โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา Sports  Science  Clinic”  ภายในโรงยิมนี่เซียม สมานกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย  

พร้อมทั้งนำนักกีฬา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สนใจในการออกกำลังกาย โดยมีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การรักษาอาการบาดเจ็บในการออกกกำลังกาย และการแนะนำการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผอ.กกท.จ.เชียงราย กล่าวว่า  โครงการคลินิควิทยาศาสตร์การกีฬา Sports  Science  Clinic  จะจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00น. ซึ่งประชาชนทุกคน และนักกีฬา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ซึ่งเมื่อทำการทดสอบแล้วจะได้ทราบแนวทางการออกกำลังกายที่ถูกต้องและสมกับวัย รวมทั้งการดูแลรักษาตัวเองจากการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี 

นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก ที่ทาง กกท.จ.เชียงราย และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดขึ้นมา ซึ่งจะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับที่ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้วางเอาไว้ในหนึ่งสิ่งของการพัฒนานครเชียงราย ควบคู่กับการพัฒนาด้านกีฬา เพราะการเล่นกีฬา และการดูแลเรื่องการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาคือสิ่งสำคัญ ทุกคนหากเข้ามาร่วมในโครงการนี้ก็จะสามารถกลับไปพัฒนา และเล่นกีฬาให้ถูกวิธีและแนวทางการออกกำลังกายเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้มากที่สุด จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันพุธ 

/////