“ชนะยาเสพติด” ได้ ถ้า “ชมรมทูบีฯ” ทั่วไทย มี “วินัย-เป้าหมาย-เสียสละ” ผู้ว่าฯพะเยาชี้ทางสว่าง

ผู้ว่าฯ “ณรงค์ศักดิ์” คนดังฯจากช่วย 13 หมูป่าฯ  แนะชมรมทูบีฯทั่วไทยจากงานสัมมนาทูบีฯที่ มร.ชร. ต้องมีวินัย-เสียสละ และเป้าหมายร่วม เชื่อชนะ “ยาเสพติด” พร้อมยกกรณีช่วย “13 หมู่ป่าฯ” เป็นกรณีศึกษาเป็น“โมเดล” ของโลก ชี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯได้สร้างยานยนต์ให้แล้วต้องช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม2562  นายภาสกร  บุญญลักษณ์ รองผวจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “การจัดการองค์ความรู้ในเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันในประเทศสู่ความเป็นหนึ่ง” ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( มร.ชร. )  โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง อธิการบดีฯ ฐานะประธานชมรมทูบีฯมร.ชร. เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรมทูบีเมเบอร์วัน ในการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจผู้ทำงานเครือข่ายทั่วประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดเป็นภัยที่คุกคามเยาวชนสังคมและประเทศชาตินับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยในวันดังกล่าวภาคเช้ามีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานชมรมทูบีฯ จากตัวแทนระดับเพชรและตัวแทนรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 5 มาแลกเปลี่ยนความคิดด้วยโดยตัวแทนแต่ละแห่งทั้ง7 คนต่างมีผลงานและรางวัลระดับสูงมาแล้วและมีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัด ละระดับประเทศมาแล้ว อีกทั้งยังมีผู้ร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 120 คน ที่เดินทางมาจากภาคต่างๆซึ่งงานนี้มีไปถึงวันที่ 11 ม.ค.นี้  ซึ่งจัดโดย ชมรมทูบีฯมร.ชร. (แห่งแรกในประเทศไทย) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ “ยอดเพชร” ปีที่ 3 ที่มี  ผศ.ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯฐานะเลขานุการชมรมฯเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับทีมงานในครั้งนี้

สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายและฝากข้อคิดในการทำงานเกี่ยวกับ “ทูบีนัมเบอร์วันสร้างคุณค่าให้เยาวชนอย่างไร” โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผวจ.พะเยา (อดีต ผวจ.เชียงราย) ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานทูบีฯ และแก้ไขปัญหา “13หมูป่าฯ ติดถ้ำหลวง” ตามที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกมาแล้วเมื่อช่วงเดือนปลาย มิ.ย.- ต้นก.ค. ปีที่ผ่านมา

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า  ทุกวันนี้ยาเสพติดระบาดรุนแรงมาก มันจะแพร่ระบาดและแทรกซึมไปทุกชุมชนมากมายจริงๆ ไม่เหมือนเมื่อก่อนและรูปแบบของยาเสพติดก็แฝงมาในรูปต่างๆไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เรารู้จักในแค่ยาขยัน หรือยาม้า-ยาบ้าจะมีเสพเฉพาะกลุ่มคนทำงาน แต่ในปัจจุบันระบาดไปทั่วที่เป็นข่าวจะพบว่าจับได้ครั้งละหลายแสนหลายสิบล้านเม็ด หากเราไม่ร่วมมือกันจริงจังอนาคตเยาวชน สังคม และประเทศชาติเราจะเป็นอย่างไร

ผู้ที่ติดยาเสพติดมีอยู่ 3 ทาง คือ 1.ความตื่นเต้น อยากรู้อยากลอง ซึ่งจะเป็นกลุ่มเยาวชนและ 2.คนมีความเครียดไร้ทางออกแก้ปัญหาตนเองไม่ได้ คนใกล้ชิดไม่ยอมรับ  และ 3.ใช้เพื่อประโยชน์บางอย่าง เช่น ผู้ใช้แรงงาน ขับรถ และทำงานต้องการค่าจ้าง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่า ชมรมทูบีนัมเบอร์วันฯ สามารถช่วยได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้โอกาสกลุ่มเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาในทางที่สร้างสรรค์ เช่น ด้านดนตรี กีฬา ความสามารถพิเศษที่มีในตัวของเขาเอง เป็น ไอดอล ต่างๆที่สามารถจะหารายได้ มีเงินเดือน มีชื่อเสียง และสังคมก็ยอมรับด้วย

“ในขณะเดียวกันก็ต้องฝึกให้เขาเป็นคนเก่ง กล้าแสดงออก รู้จักทำงานเป็นทีม และที่สำคัญคือการสร้างความสำนึกตระหนัก และมีวินัยในตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งผมเคยทำงานมาแล้วหลายๆงานที่ประสบความสำเร็จ ถ้าใครมีวินัยแล้วความสำเร็จมันจะกองอยู่แล้วข้างหน้า” ผวจ.พะเยา กล่าว

นายณรงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า  ชมรมทูบีฯ ควรจะฝึกให้คนให้ความสำคัญเรื่องวินัยให้มากๆ เพราะมันจะเป็นเกราะไม่ให้ยาเสพติดมาหาเราได้นี้คือหลักสำคัญที่ควรสร้างคุณค่าให้เยาวชน  ส่วนการต่อต้านยาเสพติดนั้นมี 3 ขั้นตอน   ขอยกตัวอย่างที่กำลังนิยมพูดถึงคือ ต้องแก้ตั้งแต่ “ต้นน้ำ-กลางน้ำ-และปลายน้ำ” เน้น 40:30:30 % ดังนั้น ต้นน้ำ คือ การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจจะป้องกันได้ง่ายและลงทุนต่ำเพราะเรามีทุนเดิมมีเครือข่ายทูบีฯอยู่แล้วทุกหัวระแหง  ส่วนกลางน้ำ จะเป็นขั้นปราบปราบจับกุมซึ่งต้องเสี่ยงชีวิต และ ส่วนปลายน้ำ คือ ส่วนที่คืนคนดีให้สังคม ส่วนนี้ ทูบีฯได้เข้าไปช่วยในสถานพินิจฯและเรือนจำ แล้วซึ่งควรจะดำเนินการต่อไปในด้านการฝึกอาชีพต่างๆ เมื่อพ้นโทษแล้วมีงานทำ สังคมก็จะยอมรับจากสถิติพบว่าผู้ที่ถูกจองจำ 90 % มาจากยาเสพติดชมรมทูบีฯ ต้องไปช่วยเขาตรงนี้ ให้รู้ว่าเขามีคุณค่าต่อสังคม” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนจบการบรรยาย ผวจ.พะเยา ยังได้ฝากข้อคิดและเล่าถึงกรณีการทำงานช่วยเหลือ “13 หมูป่าฯ” ด้วยว่า  เพราะทุกคนที่มาช่วยต่างไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เพราะมี “เป้าหมายเดียวกัน” และมีความเสียสละเพื่อจะให้เด็ก 13 คนมีชีวิตรอด อันนี้ถือว่าเป็น “โมเดล”การทำงานในการเสียสละและมีเป้าหมายเดียวกันของโลกเลยที่เดียว 

“ ถ้าเรารู้แก่นของทูบีฯแล้วว่า  คือ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพ ให้ทุกสังคมรอดพ้นจากยาเสพติด ตามพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  แล้ว ต้องทำให้สำเร็จ และขอให้ทุกคนทำงานด้วยความเสียสละมีวินัย และมี “เป้าหมาย” เดียวกัน เพื่อสังคมและประเทศชาติร่วมกัน ผมเชื่อว่า การจัดสัมมนาทูบีฯ ของ มร.ชร.วันนี้ทุกคนจะต้องได้อะไรต่างๆกลับไปเพราะทูลกระหม่อมหญิงฯได้สร้างยานยนต์ให้พวกเราแล้วเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จต่อไป” ผวจ.พะเยา กล่าว///

สุรพล  เวียงนนท์  สำนักประชาสัมพันธ์ฯม.ราชภัฏเชียงราย  ภาพ/ข่าว

 1,650 total views,  2 views today