เอไอเอสส่งความสุขให้เด็กเมืองสองแคว

เอไอเอส ส่งมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  พร้อมลงพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนุชเทียน อ.ชาติตระการ

เมื่อวันที่9 มกราคม2562  พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบสิ่งของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยมีนายรุ่งเพชร อินทะ ผู้จัดการชุมสายวิศวกรรม บริษัทเอไอเอส จ.พิษณุโลก และคณะ เป็นผู้มอบ ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 พนักงานเอไอเอส อาสา ยังได้ลงพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนุชเทียน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก อีกด้วย 

เอไอเอส สานรัก มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทย ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทย ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมหัวใจจิตอาสา พัฒนาตัวเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป////

 2,061 total views,  2 views today