ขอแสดงความยินดี โรงเรียนเทศบาล 2

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย ที่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวที่ได้รับรางวัล ในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรางวัลที่ได้รับมีดังนี้

🌟รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เด็กชายพชรดนัย ยาวิชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงศรีสุดา มะโนคำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

เด็กหญิงฐิติกานต์ กะทาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงนลัทร์ดา วงศ์เมือง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

🌟รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ6 การแข่งขันประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ อุดเมืองแก้ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงภัทรรัตน์ แสนบ้าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กชายภาคิน ทำทาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

🌟รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ6 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกิตติพันธ์ กิติมา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 9,674 total views,  2 views today