โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายคว้าแชมป์ชนะเลิศ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายคว้าแชมป์ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา นายนพดล พุทธโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา นางสาววรรณพัช จินดาขัด หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักการศึกษา ร่วมส่งโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 1-8 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย แข่งขันทางวิชาการ นักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 61 รายการ จาก 94 รายการ ครองแชมป์อันดับที่1จากการแข่งขัน17จังหวัดภาคเหนือ ในการแข่งขันทักษะระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับงานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ เจ้าภาพปีนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แสดงความรู้ความสามารถ และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

 327 total views,  2 views today